ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČEZ Jizerská 50

Eliška Hujerová

ČT Jizerská 10 | 2023

HISTORICKÉ POŘADÍ NA 10KM TRASE A CÍLOVÝ ČAS

10 10 Label

Čas: 00:48:44

Celkové umístění: 91.

z celkového počtu 1 363 závodníků

Percentil

tj. kolik % závodníků se umístilo za vámi na stupnici 0–100 %
93.39

Umístění v rámci pohlaví

24.

Umístění v rámci národnosti: 79.

tj. umístil/a jste se na 79. místě mezi závodníky z CZE

Umístění v rámci věku: 24.

v kategorii Z